Polityka Prywatności

sporządzony w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity dz. U. 2000 nr 50 poz.601)
Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowejhttps://m2tour.pl zwany dalej „Stroną” i odnosi się do wszystkich osób odwiedzających Stronę dalej określany jako „Użytkownik”. Przez Użytkownika należy rozumieć każdą osobę fizyczną lub firmę odwiedzającą Stronę.Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.Prawa do Strony przysługują: M2Tour Wojtanowski Słowiński Spółka Jawna, z siedzibą w 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 157, NIP 647-258-57-61, REGON 382762277, e-mail: m2tourws@gmail.com, numer tel: +48 604 095 517; +48 605 246 456, zwanym dalej jako „Administrator”.Przestrzegając prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę oraz korzystających z naszych usług informujemy, iż w przypadku przekazania nam przez Użytkowników danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego, a w szczególności zgodnie zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej jako “RODO”.W przypadku dokonania rezerwacji przejazdu, dane Klientów wykorzystywane są w celu realizacji usługi przewozu, a także w celach marketingowych, obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub telefoniczną.W przypadku dokonania rezerwacji, dane osobowe mogą być przekazane innemu przewoźnikowi w celu zrealizowania przez niego usługi przewozu na zasadzie podwykonawstwa. Dane osobowe przekazywane są innej firmie tylko w sytuacji, kiedy M2Tour nie może zrealizować danego zlecenia z przyczyn losowych takich jak np. awaria pojazdu czy opóźnienie uniemożliwiające rozpoczęcie kolejnego kursu.Wszelkie pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować do Administratora danych osobowych tj.: M2Tour Wojtanowski Słowiński Spółka Jawna, z siedzibą w 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 157, e-mail: m2tourws@gmail.com